Fueled by code, thoughts and water.


Maester

Bij Maester heb ik een halfjaar stage gelopen en gewerkt aan een Dashboard. Daarbij heb ik verschillende technieken gebruikt, waaronder ReactJS, Yii2 en BigQuery FWD.

Maester (PHP & ReactJS)